#OnThisDay: Sixty for Seve Ballesteros on the European Tour